Privacy

Privacy statement
Simpel huishoudboekje is een product van stichting Simpel Huishoudboekje. Stichting Simpel Huishoudboekje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Stichting Simpel Huishoudboekje houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Contactgegevens
Vestigingsadres: De Klumper 44, 5737 AZ Lieshout
E-mailadres: info (at) simpelhuishoudboekje.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Simpel Huishoudboekje verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en producten.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Overige persoonsgegevens die actief in correspondentie en telefonisch verstrekt worden
 7. Gegevens over activiteiten op onze website
 8. Internetbrowser en apparaat type

Doel verwerken van persoonsgegevens
Stichting Simpel Huishoudboekje verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van betalingen
 2. Informeren over Stichting Simpel Huishoudboekje diensten en producten
 3. De mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 4. Stichting Simpel Huishoudboekje diensten en producten beter afstemmen op behoeften
 5. Marketingactiviteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie
 6. Diensten en producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven te delen
 7. Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Simpel Huishoudboekje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaringstermijn
Stichting Simpel Huishoudboekje bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.
 2. Personalia worden bewaard, zolang gebruiker van het systeem een persoonlijke account in gebruik heeft.
 3. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.
 4. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Simpel Huishoudboekje deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Stichting Simpel Huishoudboekje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Categorie: Clickgedrag
  Naam: Google Analytics
  Doel: het meten van websitebezoek
  Persoonsgegevens: IP adres
  Bewaartermijn: 14 maanden
 2. Categorie: Betalingen
  Naam: Mollie
  Doel: ontvangen en verwerken van betalingen
  Persoonsgegevens: naam, rekeningnummer
  Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de doeleinden waarvoor het verzameld en verwerkt wordt
 3. Categorie: Hosting
  Naam: Robohost
  Doel: het opslaan en bewaren van data
  Persoonsgegevens: alle data voor het gebruik van de software
  Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de doeleinden waarvoor het verzameld en verwerkt wordt

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Simpel Huishoudboekje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van computers, tablets en smartphones. Stichting Simpel Huishoudboekje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics | Adsense
  Functie: Analytische cookie om surfgedrag bij te houden
 • Cookie: Hotjar
  Functie: Analytische cookie om surfgedrag bij te houden
 • Cookie: Google Adwords
  Functie: Advertentie cookie die het mogelijk maakt om Google remarketing advertenties op derde websites te tonen
 • Cookie: Addthis
  Functie: Social Media cookie die het mogelijk maakt om de website via Facebook, Twitter en Whatsapp te delen
 • Cookie: Youtube
  Functie: Social Media cookie die het mogelijk maakt om Youtube video’s op de website te embedden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Simpel Huishoudboekje. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid en dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via ons formulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Simpel Huishoudboekje neemt de bescherming van gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn de gegevens in alle accounts niet door medewerkers van Stichting Simpel Huishoudboekje benaderbaar. Als er de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen
Stichting Simpel Huishoudboekje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.